4000 let zpátky (2011)

01.08.2011 00:00

 

Místo: fara Bratřejov

 

Počet účastníků: 21              vedoucích: 13 (včetně zdravotníka a kuchařek)

 

Etapová hra

Hlavní myšlenka: Chceme se dát  do služby Bohu, podobat se postavám Starého Zákona, učit se od nich, toužím být vybrán Bohem, jako Izraelité

Základní otázka ke každé postavě:

„Co se chceme od postavy naučit, v čem se jí chceme podobat?“

-Zkušenost Daniela: Bůh se o mne stará, když se na něho spolehnu.

Chci být věrohodný (chci stát za pravdou a svým přesvědčením)

-Šalomoun

Zkušenost Šalomouna: Bůh je mým Pánem, který mne královsky obdarovává.

chci být moudrý (chci vládnout sám sobě a vidět dál)

Zkušenost Mojžíše: Bůh je se mnou, nemusím se bát.

Chci být statečný (odvážit se do něčeho jít)

Zkušenost Jákoba: Bůh mne přijímá

Chci být poctivý (před Bohem nemusím nic skrývat)

Zkušenost Josefa: Bůh mi odpouští

Chci být velkodušný (mít velké srdce)