Farní tábor 2018 v Životě farností

26.09.2018 16:43

V 15. čísle farního zpravodaje "Život farností" se objevil také článek o průběhu letošního tábora:

Farní tábor „Stihni to za 120 hodin“ 

Letos byl tábor farnosti sv. Filipa a Jakuba od 29. července do 4. srpna v Bratřejově. Na začátku jsme našli plakátek od milionáře, na kterém nabízel peníze. Domlouvali jsme se, na co by se peníze mohly využít. Podařilo se nám dohodnout, že jestli peníze získáme, darujeme je mamince nemocné Kačky a Lucky na nové auto, ve kterém jde převážet vozíček. Proběhl rozhovor s milionářem a ten souhlasil s tím, že nám každý den pošle dopis s úkolem. 

V pondělí jsme měli vytrvat v odříkání. Nemohl nám s tím nikdo pomoci lépe než sv. František z Assisi. Ten nás během dne seznámil se svým bohatstvím a byli jsme svědky toho, jak se všeho vzdal a odešel žít s chudáky. Skoro každý si odřekl něco, co si ten den koupil v obchodě. 

V úterý byla vytrvalost v námaze. Zavítala k nám sv. Johanka z Arku, která nás vedla do bitvy u Orleans proti Angličanům. Cesta nebyla lehká, byla ztížena vahou munice a celou dobu nás sledovali Angličané. Nakonec se nám podařilo Orleans získat zpět a korunovat dauphina na krále Francie. 

Středa byla o učení se novým věcem. Sv. Jan Bosko nás vzal do cirkusu se spoustou skvělých čísel a odpoledne se každý naučil nějaké řemeslo. Ve čtvrtek jsme měli vytrvat v dobrém slově. Ráno byli vedoucí plní špatných slov a negativní nálady, aby nám ukázali, že takoví nechceme být. Sv. Jan Nepomucký nám ukázal svůj život. Jak byl mučen a nakonec vhozen do řeky. Těžkým úkolem pro nás bylo žít s pocitem vyříznutého jazyka (zalepená ústa) a být mučeni jako on. Odpoledne nám vedoucí udělali v pokojích velký nepořádek a tím nám chtěli ukázat, že tohle nechceme mít ve své duši. Každý měl možnost jít ke svátosti smíření. 

V pátek se každý seznamoval se svým křestním patronem a odpoledne přijel milionář a pozval nás do Casina. Večer dostal každý požehnání od čtyř svatých, kteří nás provázeli celým táborem. V  sobotu jsme spolu s  rodiči zakončili pobyt mší svatou. Od milionáře se nám podařilo získat částku 6 795 Kč. Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili a těšíme se na další společné akce. Tábor se uskutečnil za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína. 

Veronika Johanka Lamborová