Farní tábory jsou setkáním s Pánem

26.09.2016 21:24

Farní tábory jsou setkáním s Pánem

Farní tábor není hlídáním dětí! Hlavním cílem není zážitková etapová hra. Už na začátku přípravy táborů, je vedoucím jasné, že chtějí umožnit dětem na táboře setkání s Pánem. Každý den etap. hry měl své vyvrcholení v modlitbě, většinou v malých skupinkách, kde měly děti větší možnost otevřít své osobní prosby a díky. Hledání pokladu Aztéků bylo jen vnějším podnětem. Hlavním cílem tábora bylo nalézt svoji identitu. Poznat a přijmout sám sebe. Uvěřit, že i kdyby mne lidé nepřijímali, mám svoji hodnotu, protože patřím k Ježíši Kristu. On „zná moje jméno“. V tom nás upevnilo závěrečné požehnání jednotlivých účastníků tábora. Tábory měly letos silnou modlitební podporu. Modlili se rodiče, každý den ve 21 hod,. prosili o sílu a moudrost Ducha sv. vedoucí, podporovaly nás dvě komunity řádových sestřiček. Rok milosrdenství nese své plody.

Malý přehled: Letos proběhl 7. ročník farních táborů

Tábor malých na faře v Kelči: 27 dětí, 7 animátorů, 7 dospělých (vedoucí, zdravotník, kuchařky)

Tábor starších – chalupa Vrbětice:  12 dospívajících mládežníků, 7 dospělých

Farní tábory podporuje: Sarkander, z.s., MŚMT, Fond mládeže a tělovýchovy města Zlína, Farnost sv. Filipa a Jakuba

Každému z vedoucích, zdravotníkům a kuchařkám,  patří veliký dík za hodiny dřiny před táborem i na táboře. Pán ať odmění každého svým požehnáním.