Putování za Ježíšem (2010)

01.08.2010 00:00

 

 

Místo: fara Březnice

 

Počet účastníků: 9 děvčat              vedoucích: 7 (včetně zdravotníka)        

 

Hlavní myšlenka: Putování za Ježíšem – Příběhy nového zákona:Tři králové, Útěk do Egypta, učedníci – rybáři, rozmnožení chlebů,

Cesta skřítků za Ježíšem- příběhy z Bible