Snozem (2015)

01.08.2015 00:00

 

Tábor pro mladší: fara Dřevohostice

Počet účastníků: dětí – 29              vedoucích: 14 (včetně zdravotníka a kuchařek)

 

Tábor pro starší: fara Francova Lhota

Počet účastníků: dětí 12              vedoucích: 8 (včetně zdravotníka a kuchařky)

 

Etapová hra

Hlavní myšlenka: Krásná Snozem je zničena Zlem, král Snozemě obviní děti ze zničení země. Děti musí dokázat svoji nevinu a zároveň zachránit a osvobodit jednotlivé vesnice od Zla. Uzdravit strom života, jeho kořeny a prameny, které k němu vedou. Musí změnit zlo v dobro a to ve vesnicích i ve svém životě.

Hesla dní:

-Lenost x aktivita (pracovitost)

-Lhostejnost x Kamarádství (společenství

-Obžerství x střídmost (skromnost)

-Povyšování, ponižování x sebedůvěra

-Zbabělost x odvaha

 

 

 

 

Fotogalerie: tábor mladších

Fotogalerie: tábor starších