Tábor malých v Kelči jsme si všichni užili

26.09.2016 21:19

Farní tábor malých byl letos na faře v Kelči

Dne 14.-20. srpna jsme byli na farním táboře v Kelči s názvem "Hledání ztracené říše", kde jsme pomáhali nalézt aztéckým strážcům kusy historie, na které zapomněli a zároveň jsme si i my sami připomínali, kdo jsme a ke komu patříme, kde žijeme, jaké je to být  něžnou dívkou a  odvážným chlapcem, jaké máme schopnosti a co nám naopak nejde, nakonec jsme pověděli Aztékovi, jaký je náš Bůh, a on začal pochybovat o své víře v aztécké bohy. Poté jsme konečně mohli nalézt poklad a po hodinové dřině jsme jej dokonce i vykopali. Myslím, že jsme si všichni ten týden v Kelči moc užili a těšíme se na příští rok  

Anna Pešlová, animátorka