Další formuláře

Posudek o zdravotní způsobilosti

Vyplněný a lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti prosím přineste na schůzku s rodiči.

Bezinfekčnost

Formuláře je nutno odevzdat vyplněné nejpozději v den nástupu dítěte na tábor.