Tábor pro starší (5.třída a starší ZŠ, 1. třída SŠ) - základní informace

 

 

Termín: neděle 30. července – sobota 5. srpna

Místo: fara Bratřejov

Hlavní vedoucí: Marek Valouch, 736 530 000, farnitaboryzlin@gmail.com

 

Podrobnější info na telefonu, schůzce s rodiči dne 18.6. v 18:00, na faře za kostelem sv. Filipa a Jakuba.