Farní tábory jsou setkáním...

Farní tábory jsou časem pro setkání s kamarády, vytváření kamarádských vztahů a prostředí přijetí a radosti. Časem setkání s Bohem jiným způsobem, než jsme běžně zvyklí. Farní tábory pro Vás intenzivně připravujeme každoročně od Vánoc a nenecháváme náhodě, co Vaše děti na táboře prožijí.

Každému z vedoucích, zdravotníkům i kuchařkám, patří veliký dík za hodiny práce před táborem i na táboře. Děkujeme rodičům za podporu. Pán ať odmění každého svým požehnáním.

Prosíme Vás, vzpomeňte v modlitbě na farní tábory i letošní rok.
Bez Vaší podpory bychom se neobešli!

 

Jak přihlásit dítě na tábor?

  1. Přejdu na záložku v menu Informace
  2. Přejdu v horním menu na záložku Přihlašování.
  3. Postupuji podle pokynů na stránce.
  4. Zúčastním se informační schůzky rodičů viz záložka Základní informace.
     

Kde se dozvím informace o táboře?

  1. Přejdu v horním menu na záložku Základní informace.
  2. Pokud potřebuji další informace, mohu kontaktovat hlavního vedoucího tábora.
    Kontakt uveden na záložce Základní informace v horním menu.