Formuláře

Formuláře je nutno odevzdat vyplněné nejpozději v den nástupu dítěte na tábor.

Bezinfekčnost

Zmocenění osoby - souhlas s ošestřením