Popoupo (2014)

01.08.2014 00:00

Bylo nás hodně, museli jsme tábory rozdělit na mladší a starší.

 

Tábor pro mladší:  fara Bratřejov

Počet účastníků: dětí- 24              vedoucích: 13 (včetně zdravotníka, kuchařek)

 

Tábor pro starší:  Orlovna Vizovice, fara Pozděchov, putovní

počet účastníků: dětí - 16              vedoucích: 6 (včetně zdravotníka, kuchařek)

 

 

Etapová hra – podkladem byla kniha „Popoupo“ od Zuzany Holasové

Hlavní myšlenka: Podivuhodná pouť pouští, poznat svoji pravou tvář

Hesla dní:

-táhneme za jeden provaz

-dobro pro druhé

-požádat a přijmout pomoc

-sebeovládání

-odlož zlo

 

 

 

 

Fotogalerie: tábor mladších

Fotogalerie: tábor starších