Příměstský tábor

Farní tábor pořádá Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín a Sarkander z. s. za podpory MŠMT a Fondu mládeže a tělovýchovy Statutárního města Zlína.

Základní informace

Přihlašování

Formuláře